• صفحه banner2
  • صفحه bannner

تهیه

محصولات

13

لوله های فولادی بدون درز

اتصالات، آرنج

فلنج

کاهش دهنده.tee

صنعت

6

لوله و صنعت برق

7

نفت و گاز لوله کشی و خط لوله

9

لوله برای صنایع شیمیایی و لوله کشی

10

لوله صنعت بویلر و لوله کشی