• صفحه banner2
 • صفحه bannner

دیگر لوله و اتصالات سری

 • بررسی اجمالی از دیگر لوله و اتصالات سری

  بررسی اجمالی از دیگر لوله و اتصالات سری

  تبصره 1: همه از تاریخ ترین ارزش ها است.

  تبصره 2: "-" به معنی هیچ درخواست

  ① "W" به معنای اتصالات برای اتصال.

  ② زمانی که اتصالات چوب و ورق است، بیشتر C باید 0.35 باشد

  ③ اتصالات جعلی ترین C 0.35.and ترین سی است که 0.35 است و هیچ برای حداقل محدود

  ④ زمانی که C است زیر ترین درخواست، C کاهش 0.01٪ و منگنز خواهد شد به ترین افزایش 0.06٪، تا زمانی که منگنز 1.35٪ است

  ⑤ مس، نیکل کروم مولیبدن کل کمتر از 1.00٪

  ⑥ 0.32٪ .Cr مو در کل کمتر از 0.32٪

  ⑦ تجزیه و تحلیل حرارتی و تجزیه و تحلیل محصولات نهایی خواهد شد هر دو مناسب است.