• صفحه banner2
  • صفحه bannner

مشتریان اصلی

XB (21)

شرکت کشتیسازی دولتی چین محدود

XB (4)

OMV

XB (1)

لارسن و Toubro

XB (2)

شرکت فولاد ایران ملی (NISCO)

XB (5)

صنایع ریلانس

XB (3)

نیجریه شرکت ملی نفت گروه (NNPC)

XB (10)

ون لیون لوله و لوله گروه

XB (6)

Stemcor جهانی منابع محدود

XB (13)

سامسونگ الکترونیک

XB (9)

جمع

XB (17)

هند شرکت نفت محدود

XB (19)

چین شرکت پتروشیمی (سینوپک گروه)

XB (15)

زیمنس

XB (8)

THYSSENKRUPP

XB (7)

گروه تاتا

XB (1)

فرودگاه کویت (KWI)